2016 yaz tatili

17 A?ustos 2016 ila 26 A?ustos 20016 tarihleri aras?nda yaz tatili nedeniyle salonumuz kapal?d?r.