Kadıköy Veteran Turnuvası

Eskrim Okulu’nun düzenledi?i veteran eskrim turnuvas?n?n 2.si Eskrim Okulu’nun Kad?köydeki salanunda gerçekle?tirildi