Minik eskrimciler yaz kampı sona erdi

Eskrim Okulu olarak her y?l okullar?n kapanmas?ndan sonra düzenledi?imiz yaz kamp? bu y?l ?zmir’in Özdere ilçesinde yer alan Aria Claros tesislerinde gerçekle?tirildi. 27 haziran – 4 temmuz tarihleri aras?nda gerçekle?tirilen kampta günde 3 antrenman yap?ld?. Çocuklar?n performans?n yan? s?ra centilmenlik, günlük tutma, yemek al??kanl???, gibi birçok kriterin de?erlendirildi?i kampta ayr?ca son gün büyük turnuva düzenlenerek kamp ?ampiyonu belirlendi.

IMG-20160706-WA0000 IMG-20160706-WA0002 IMG-20160706-WA0001