antrenman saatleri hakkında

03.10.2015 cumartesi günü çocuk grubu antrenmanlar? birlikte saat 10:00 11:50 aras?nda yap?lacak yeti?kin antrenman? yap?lmayacakt?r.
04.10.2015 pazar günü çocuk gruplar? antrenman? 14:00 yeti?kin grup antrenman? 16:00 da yap?lacakt?r .
19.10.2015 ila 26.10.2015 tarihleri aras? Dünya Veteran Eskrim ?ampiyonas? nedeniyle antrenmanlar yap?lmayacakt?r.