başlangıç okulu


Eskrim Okulu , eskrime yeni ba?layacak çocuklar için hafta içi sal?, çar?amba, per?embe 17:30 19:00 aras?  ve  hafta sonu  15:30 – 17:00 aras? çocuk grubu çal??malar? düzenliyor . Kad?köy’deki Eskrim Okulu salonunda düzenlenen antrenmanlara eskrime yeni ba?layacak 7 ya? üzerindeki çocuklar kabul ediliyor.

 

000023Yeni ba?layanlar için  indirimli özel fiyat? 3 ayl?k kat?l?m bedeli 1350.- TL + KDV dir